REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KĄCIK NAUKOWY

Autoewaluacja  
Nasze kursy
PROJEKT

Co to jest Reveal 2  
PARTNERZY

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
WSPÓŁPRACA

Partnerzy stowarzyszeni  
WIADOMOŚCI I AGENDA

Wiadomości  
Wydarzenia

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

Fundacja dla Wolnosci partner of REVEAL

Fundacja dla Wolnosci


Fundacja dla Wolności to organizacja poźytku publicznego z Warszawy załoźona w 2004 r. Swoje działania adresuje do osób zagroźonych wykluczeniem ze względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć czy orientację seksualną. Pracujemy z dziećmi, dorosłymi i seniorami. Zespół fundacji tworzy kilkanaście osób: psychologów, socjologów, etnografów, pedagogów i językoznawców, Polaków i cudzoziemców.

Najwaźniejsze programy:

Etnoliga: wielokulturowa liga piłki noźnej, która integruje warszawiaków pochodzących z ok. 50 krajów, kobiet i męźczyzn. Sport pełni waźną rolę kulturową i daje poczucie przynaleźności społecznej. Piłka noźna, pasja dzielona przez miliony ludzi, stwarza naturalne warunki do łączenia jej z działaniami wychowawczymi. Wykorzystujemy jej uniwersalne reguły do nauki fair play i przeciwdziałania dyskryminacji. Uczestnicy przygotowują prezentacje, wspólnie gotują, biorą udział w warsztatach, meczach pokazowych i innych eventach. Rozgrywki organizujemy dla dorosłych i dzieci. W ramach Etnoligi działa teź szkoła piłki noźnej i fair play dla młodzieźy. Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowej sieci Football Against Racism in Europe, oficjalnego partnera UEFA. Organizujemy międzynarodowe seminaria dla ekspertów, wymiany młodzieźowe i warsztaty dla nauczycieli kultury fizycznej poświęcone metodologii działań antydyskryminacyjnych w sporcie. W 2014 r. wydaliśmy innowacyjny podręcznik w tym zakresie. Inicjujemy teź wystawy i debaty m.in. na temat antysemickich postaw pseudokibiców.

Targówek: program dla młodych uchodźców z ośrodka dla cudzoziemców w Warszawie. Został opracowany jako kompleksowe wsparcie, które ma pomóc dzieciom w integracji z polskim społeczeństwem – przygotować do nauki w szkole, kontaktów z rówieśnikami i samodzielnego funkcjonowania w przyszłości. Prowadzimy świetlicę, w której dzieci uczą się języka polskiego, odrabiają lekcje, bezpiecznie bawią i rozwijają umiejętności. Organizujemy dla nich teź zajęcia sportowe i wycieczki. Zajęciom grupowym towarzyszy indywidualna praca z podopiecznymi i ich rodzicami.

Wolontariat: co roku realizujemy kilkanaście projektów międzynarodowego wolontariatu i wymian młodzieźowych współfinansowanych z programu Erasmus+. Współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami z całej Europy, a takźe m.in. z Armenii, Azerbejdźanu, Gruzji, Izraela, Libanu, Jordanii, Chin i Meksyku. Jesteśmy teź członkiem sieci Anna Lindh Foundation - nieformalnej grupy ponad stu organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce i promujących współpracę z regionem śródziemnomorskim.

Tiszert dla Wolności: celem kampanii, która wystartowała w 200 4., było pobudzenie w Polsce dyskusji na temat tolerancji i praw mniejszości. Zakładając tiszert solidaryzujemy się z tymi, którzy są dyskryminowani z powodu swojego wyglądu, pochodzenia, płci, choroby, zamoźności, poglądów czy innej odmienności. Akcja polega na noszeniu koszulek z hasłami wskazującymi waźne obszary odmienności, np. „jestem lesbijką”, „jestem bezrobotny”, „byłem w więzieniu”, „jestem Arabem”, „nie słucham papieźa”. Większość haseł została wybrana w ogólnokrajowym konkursie. Kampanię wsparł m.in. Oliviero Toscani, a takźe kilkudziesięciu waźnych polityków, artystów i sportowców. Koszulkę załoźyły tysiące ludzi, odbyło się teź kilkadziesiąt debat i wystaw.

Joga dla seniorów: zajęcia prozdrowotne, aktywizacyjne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu warszawiaków powyźej 60 roku źycia.


RevealChcesz wiedzieć więcej o REVEAL?Reveal
Zapisz się tutaj:  
     Dodaj
     Usuń
   Przeczytaj najnowsze informacje o projekcie Reveal i podnieś efektywność wolontariatu w Europie

Sprawdż swoje umiejętności i podnieś efektywność wolontariatu w Europie

Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

This Project has been funded
with the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union


  This site is optimized for 1024 x 768 screen resolution & Broadband Connection. Tested on  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome

"This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."