REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
English Austrian Belgian Croatian Hungarian Italian Polish Rumanian Spanish Swedish Turkish

KUNSKAPSHÖRNAN

Testa dig själv  
Våra kurser
PROJEKT

Vad är REVEAL 2  
PARTNERS

BEST  
CSV
Forum
FVSZ
FdW
Espiral
HELP
IDP
IHF
IWS
KSEAD
NCVO
Pro Vobis
ASSOCIERADE

Associerade partners  
AKTUELLT

Nyheter  
Evenemang

REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning

CSV partner of REVEAL

Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza ONLUS - Volunteering Support Centre of Chieti Province (CSV)


“Volunteering Support Center” i provinsen Chieti i Italien (CSVCH), drivs av den icke-vinstdrivande organisationen "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza Onlus", och syftar till att stödja ideellt arbete genom aktiviteter som marknadsföring, rådgivning, utbildning, information och forskning.

The Volunteer Support Centre (CSV) är en del i ett nätverk som erbjuder stöd till organisationer runt om i Italien enligt den italienska lagen om volontärarbete n.266/1991 och dekret av 1997. CSVCH tillhandahåller stödtjänster till ideella organisationer som drivs av frivilliga. CSVs finansieras av stiftelser (främst stiftelser ifrån banksektorn).

Volunteering Support Centre i Chieti grundades i juni 1999. CSVCH Chieti (CSV) är helt integrerad i det nationella nätverket CSV.net, som innefattar 78 CSVs organisationer.

CSV.net är en proaktiv medlem i European Volunteering Centre (CEV) med säte i Bryssel.

Med syfte att stödja ideellt engagemang, både kvalitativt och kvantitativt, erbjuder CSVCH följande tjänster till ideella organisationer i Abruzzoregionen: verktyg och aktiviteter för att öka solidaritetstänkandet, stimulera nya volontärinitiativ och stärka befintliga initaiativ, rådgivning, kvalificerad hjälp samt verktyg för planering och genomförande av särskilda volontärverksamheter, utbildning och kompetensutveckling för volontärer och ideella organisationer, information, dokumentation och uppgifter om ideellt engagemang lokalt och nationellt. För att nå största möjliga antal föreningar och människor har CSVCH kontor i både Lanciano och Vasto förutom huvudkontoret i Chieti.
RevealVill du
veta mer
om REVEAL
Reveal
Prenumerera här   
     Uppdatera
     Ta bort
   Läs de
senaste nyheterna
från projektet
REVEAL.

Testa dina
kunskaper och
höj din
kompetens.Get involved in REVEAL - Raising Effectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning
Email: info@revealvolunteering.eu - Reveal YouTube Channel

CVSForum IDPEspiralIWSProvobis
Help IHF BEST FdW NCVO KSEAD FVSZ
Sitemap

Projektet stöds av
Europeiska unionens
Erasmus+ programme


  Siten är optimerad för 1024 x 768 skärmupplösning & bredbandsanslutning. Testad på  Internet Explorer  Mozilla Firefox  Google Chrome
"Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas."